1 min read

Pearl S. Buck - The truly creative mind (z polskim tłumaczeniem)

“The truly creative mind in any field is no more than this:
A human creature born abnormally, inhumanely sensitive. To him…a touch is a blow, a sound is a noise, a misfortune is a tragedy, a joy is an ecstasy, a friend is a lover, a lover is a god, and failure is death. Add to this cruelly delicate organism the overpowering necessity to create, create, create - so that without the creating of music or poetry or books or buildings or something of meaning, his very breath is cut off from him. He must create, must pour out creation. By some strange, unknown, inward urgency he is not really alive unless he is creating. ”
(Pearl S. Buck)
___________

“Prawdziwie twórczy umysł w jakiejkolwiek dziedzinie jest niczym więcej niż tym:
Istotą ludzką urodzoną nienormalnie, nieludzko wrażliwą. Dla niej… dotyk jest ciosem, dźwięk hałasem, nieszczęście tragedią, radość ekstazą, przyjaciel kochankiem, kochanek bogiem i porażka śmiercią. Dodaj do tej okrutnie delikatnej istoty obezwładniającą potrzebę tworzenia, tworzenia, tworzenia - aż bez tworzenia muzyki lub poezji lub książek, budynków czy czegokolwiek znaczącego każdy oddech jest jej odebrany. Musi tworzyć, wylewać z siebie twórczość. Z powodu jakiegoś dziwnego, nieznananego wewnętrznego przymusu na prawdę nie żyje, chyba że tworzy. ”

(tłum. JJCelery)

Mastodon