1 min read

Some Useful Latin // Użyteczne zwroty łacińskie

Di! Ecce hora! Uxor mea me necabit!
God, look at the time! My wife will kill me!
(Boże, która godzina! Żona mnie zabije!)

Mellita, domi adsum.
Honey, I’m home.
(Kochanie, jestem w domu.)

Sentio aliquos togatos contra me conspirare.
I think some people in togas are plotting against me.
(Myślę, że niektórzy ludzie w togach knuja przeciwko mnie.)

Caesar si viveret, ad remum dareris.
If Caesar were alive, you’d be chained to an oar.
(Gdyby Cezar żyl, byłbyś przykuty do wiosła.)

Nihil curo de ista tua stulta superstitione.
I’m not interested in your dopey religious cult.
(Nie obchodzi mnie twój durnowaty kult.)

Fac ut gaudeam.
Make my day.

Utinam barbari spatium proprium tuum invadant!
May barbarians invade your personal space!
(Oby barbażyńcy najechali twoją przestrzeń osobistą!)

Utinam coniurati te in foro interficiant!
May conspirators assassinate you in the mall!
(Oby konspiratorzy dokonali zamachu na tobie w supermarkecie!)

Utinam logica falsa tuam philosophiam totam suffodiant!
May faulty logic undermine your entire philosophy!
(Oby wadliwa logika podważyła całą twoją filozofię!)

Te precor dulcissime supplex!
Pretty please with a cherry on top!
(Bardzo porszę, z wisienką na czubku!)

Magister Mundi sum!
I am the Master of the Universe!
(Jestem wladcą świata!)

Fac me cocleario vomere!
Gag me with a spoon!
(Zaknebluj mnie łyżeczką!)

Te audire no possum. Musa sapientum fixa est in aure.
I can’t hear you. I have a banana in my ear.
(Nic nie slyszę, bo mam banana w uchu.)

Nihil est–in vita priore ego imperator Romanus fui.
That’s nothing–in a previous life I was a Roman Emperor.
(To nic - w poprzednim życiu bylem rzymskim cesarzem.)

Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput tuum saxum immane mittam.
I have a catapult. Give me all the money, or I will fling an enormous rock at your head.
(Mam katapultę. Oddaj mi wszystkie pieniądze albo cisnę ogromnym glazem w twoją glowę.)

Mastodon